Påske i Flendalen 2018


 

Årsmøte den 6.8.16 kl. 1800 på Brynsætra
Trysil Rødekors:

De hadde stand i Støtriset påsken 2015 og 2016. Dette ble veldig godt mottatt av alle.
I tillegg til beredskapen solgte de varmedrikker mm.
Vi ønsker dem tilbake neste år og Takker for vel gjennomført påske.

Flendalen 4H:
De hadde satt opp lavo ved Petrograd/Peterbua. 
Hvor de solgte mat og drikke til skiløpere Langfredag og lørdag.
Salget gikk over all forventning.